Για όλα μας τα προϊόντα υπάρχουν δελτία δεδομένων ασφαλείας και είναι στη διάθεσή σας εφόσον ζητηθούν.